Marcus Stützer
Geschäftsführer (Vertragswesen, Repräsentation)

E-Mail: info@whitewings.de
Telefon: 06181 – 4278610

Sebastian Lübeck
Geschäftsführer (Finanzen, Personal, Sponsoring)

E-Mail: sebastian.luebeck@whitewings.de
Telefon: 06181 – 4278610

Sebastian Köhnert
Mitarbeiter Geschäftsstelle (Spielbetrieb)

E-Mail: sebastian.koehnert@whitewings.de
Telefon: 06181- 42 78 610